Arkitektoniske Atmosfærer

Bokomtale

I møte med arkitekturen frembringes følelser av ulik karakter. Dette er bestemmende for hvordan menneskene er i verden og bør derfor også være en sentral del i diskusjoner av hvordan våre omgivelser bør være. Boken kartlegger Peter Zumthors atmosfærebegrep, atmospheres, og ser på hvilken måte begrepet kan anvendes i diskusjoner av arkitektur.

Tilbake