Etisk pedagogikk

Bokomtale

Etisk pedagogikk er en lærebok i pedagogikk som gjennom en nyutviklet modell, etisk pedagogisk forklaringsmodell, forsøker å klargjøre sammenhenger mellom pedagogisk teori og pedagogisk praksis. Dagens tiltakende kontroll av norske barn gjennom økende målstyring, testing og kategorisering i barnehager og skoler representerer en objektivering av barna. Dette er en utvikling som tiltar i skyggene av en opplæringslov som krever at elevene skal møtes med tillit og respekt. Bokens hoveddel drar opp en bred skolepolitisk debatt som retter et kritisk blikk på denne utvikling gjennom å knytte diskursen sammen med en del klassisk teori satt opp imot pedagogikkens bevegelse over i positivismen (objektivismen). Diskursens svingninger berører sentrale satsinger innenfor dagens skole og barnehage og tørr å spørre om teknifiseringen og systematiseringen i utdanningssektoren er i ferd med å avpedagogisere skolens og barnehagens praksis. Er skolen og barnehagen i ferd med å bli en produksjonsbedrift styrt av markedsliberalistiske ledelsesteorier der avkastningen måles i læringsutbytte på linje med finansnæringens aksjeutbytter? Skolens og barnehagens ageringer de siste ti årene styres mer av anbefalinger gitt av OECD enn de formål som ligger nedfelt i Opplæringslova. Denne dekkoperasjon i skyggene av Opplæringslova ser også ut til å representere en uetisk tilnærming til norske lærere og norske barn. Er dette en ønsket utvikling?

Tilbake