Homo Libero

Bokomtale

Hvilke læringsteorier og atferdsteorier styrer pedagogikken, og hvilket menneskesyn representerer den måten dagens skole og barnehage utøver pedagogikk på? Boken løfter frem noen pedagogiske filosofer som Blaise Pascal (1623-1662), Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Gabriel Honore Marcel (1889-1973), Hans-Georg Gadamer (1900-2002), Paulo Freire (1921-1997) og Hans Skjervheim (1926-1999). Disse tenkere representerer en retning innenfor den pedagogiske filosofi som ligger innenfor den såkalte eksistensialistiske, med en anbefaling om a benytte den såkalte fenomenologiske hermeneutikken som fortolkningsnøkkel av menneskelig væren.

Denne boken er først og fremst en dannelsesreise for lærer- og forskolelærerstudenter, men bør leses av alle med interesse og bruk for kunnskap omkring danning og utdanning av mennesker. Boken er en moderne lærebok der erkjennelses- og atferdsteorier blir presentert i en polemisk atmosfære som gir leseren meninger spisset i den hensikt å provosere frem engasjement og interesse. Norsk Pedagogisk Forlag satser pa bøker med faglig tyngde sammen med sterke meninger. I Hegels ånd er betingelsene for fremgang sterke motsetninger og hemningsløs kamp. For a kunne mene, svakt eller sterkt, trenger du kunnskaper. Denne boken gir kunnskaper om de lange og overbyggende linjene innenfor pedagogikken.

Tilbake