Maria Øksnes

Maria Oksnes

Maria Øksnes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til barn, barndom og lek. Hun er utdannet førskolelærer og har doktorgrad i pedagogikk. Hun arbeider på Program for lærerutdanning, NTNU. Hennes bok Lekens flertydighet (2010) er oversatt til flere språk.

Einar Sundsdal

Einar Sundsdal

Einar Sundsdal forholder seg i sitt arbeid til noen sentrale begrep og problem i pedagogikken og pedagogisk tenkning. Han har doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, og arbeider for tiden på Pedagogisk institutt, NTNU. I avhandlingen Naturalistisk humanisme – bidrag til et pedagogisk standpunkt hevder han at vi må bringe inn naturen for å videreføre pedagogikk og dannelse som kulturpolitisk prosjekt.

Endre Kanestrøm

Endre Kanestrøm

Endre Kanestrøm er utdannet førskolelærer med hovedfag (mastergrad) i pedagogikk. Han har vært styrer i barnehage, lærer og inspektør i grunnskole/-spesialskole, pedagogisk-psykologisk rådgiver og leder ved pedagogisk-psykologisk tjeneste. Kanestrøm har dessuten ledet flere oppvekstfaglige utviklingsprosjekter. Han er i dag faglig ansvarlig for mentor- og veilederutdanninga ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Eldar Taraldsen

Eldar Taraldsen

Eldar Taraldsen er utdannet politi ved politiskolen i Oslo, allmennlærer ved Sagene Lærerhøgskole i Oslo, og har mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk fra Norges Tekniske- og Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. Taraldsen har arbeidet i lensmannsetaten, i grunnskolen og drevet privat barnehage. Han har skrevet flere lærebøker i pedagogikk. Taraldsen underviser nå ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Kontakt: eldar.taraldsen@hint.no

Tilbake