Spesialpedagogisk entrè

Bokomtale

Boken Spesialpedagogisk entré tar deg med inn i den spesialpedagogiske verden gjennom kritiske og reflekterte dialoger og perspektiver. Femtitre studenter fra videreutdanningene Spesialpedagogikk, Kunst og Håndverk og musikk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, har innenfor rammen av SAL-prosjektet (Studentaktive Arbeidsmodeller i Lærerutdanningen) fordypet seg i utvalgte spesialpedagogiske tema. På en kritisk måte forsøker forfatterne å flytte tema inn i praktiske sammenhenger som forhåpentlig virker relevant for hverdagslivet innen barnehage og skole. Boken Spesialpedagogisk entré åpner muligheten for at du som leser kan få et mer nyansert blikk inn i rommet hvor spesialpedagogikken utfolder seg. Boken er et utsnitt av studenters jakt på klok praksis.

Ninni Rotmo Olsen (lærer i Kunst og Håndverk) har vært medarbeider i forhold til layout på forsiden og har vært ansvarlig for illustrasjonene.

Tilbake