Kjetil Steinsholt

Kjetil Steinsholt

Kjetil Steinsholt er dr.scient. ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - UMB (tidligere kjent som Norges Landbrukshøgskole). Han er professor i pedagogikk ved Norges tekniske- og naturvitenskapelige universitet, NTNU, i Trondheim, og professor II ved Høgskolen i Østfold. Steinsholt har utgitt en rekke bøker innenfor hovedsakelig pedagogisk filosofi.

Endre Kanestrøm

Endre Kanestrøm

Endre Kanestrøm er utdannet førskolelærer med hovedfag (mastergrad) i pedagogikk. Han har vært styrer i barnehage, lærer og inspektør i grunnskole/-spesialskole, pedagogisk-psykologisk rådgiver og leder ved pedagogisk-psykologisk tjeneste. Kanestrøm har dessuten ledet flere oppvekstfaglige utviklingsprosjekter. Han er i dag faglig ansvarlig for mentor- og veilederutdanninga ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Eldar Taraldsen

Eldar Taraldsen

Eldar Taraldsen er utdannet politi ved politiskolen i Oslo, allmennlærer ved Sagene Lærerhøgskole i Oslo, og har mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk fra Norges Tekniske- og Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. Taraldsen har arbeidet i lensmannsetaten, i grunnskolen og drevet privat barnehage. Han har skrevet flere lærebøker i pedagogikk. Taraldsen underviser nå ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Kontakt: eldar.taraldsen@hint.no

Tilbake